Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików Cookies w celu dostosowania do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych zgodnie z Polityką Prywatności.

Właściciel serwisu internetowego groshki.pl, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.

Ciasteczka (cookies)

Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych i nie są szkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki internetowej możliwe jest korzystanie ze sklepu także bez użycia plików cookies. Dowiedz się więcej

Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek.

1. Służące identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. 
2. Umożliwiające wyświetlanie na podstawie odnotowanych odwiedzin, reklam sklepu Groshki w ramach sieci reklamowej Google (rezygnacja z pliku cookie Google jest możliwa tutaj)
3. Anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Serwisu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na tutaj

Składanie zamówień

Złożone zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:
1) Imię i nazwisko lub nazwa firmy
2) NIP firmy (jeśli konieczny)
3) Adres wysyłkowy i/lub adres do faktury
4) Adres poczty elektronicznej
5) Numer telefonu.
W przypadku wybrania opcji stworzenia konta w sklepie, po zalogowaniu się do systemu istnieje możliwość edycji podanych danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania klientom sklepu na podany w zamówieniu adres e-mail wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz kontaktowania się w sprawach związanych z realizowanym zamówieniem.

Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest MIKO Klaudia Getka-Dominiak, ul. Bajana 21/8, 01-904 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność pod numerem NIP 5251054289 oraz REGON 145957620.

Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników niezbędne do realizacji umowy:

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Numer telefonu
  4. Adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
  5. W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON)

Gromadzone dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów współpracujących wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych i usługowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji. 
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, faksu, poczty e-mail itp.) pomiędzy Sklepem a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.

Każdemu Klientowi gwarantujemy prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, a także możliwość skreślenia z listy klientów. Zobowiązujemy się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia.

Newslettery

Wyrażenie zgodny podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów uprawnia sklep Groshki.pl do okresowego wysyłania użytkownikom serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w dziale „Kontakt”.
Zmiany polityki prywatności są dokonywane poprzez opublikowanie nowych zasad polityki prywatności na tej stronie.