Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików Cookies w celu dostosowania do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych zgodnie z Polityką Prywatności.

Polityka prywatności

Właściciel Serwisu internetowego Groshki.pl przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i zobowiązuje się do ich należytej ochrony zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”).

Poniżej przedstawiamy stosowane przez nasz Serwis sposoby gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, które podaliście Państwo w trakcie korzystania z naszego Sklepu. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z usług naszego Serwisu i przed podaniem swoich danych osobowych.

Ciasteczka (cookies)

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i nie są szkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować działanie serwisu indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Ciasteczka - najczęściej pliki tekstowe - zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Po odpowiednim skonfigurowaniu przeglądarki internetowej możliwe jest korzystanie ze Sklepu także bez użycia plików cookies. Dowiedz się więcej.

Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek.

1. Służące identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z naszej Strony w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu.
2. Umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam, na podstawie odnotowanych odwiedzin, w ramach sieci reklamowej Google (rezygnacja z pliku cookie Google jest możliwa tutaj).
3. Anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Serwisu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics  znajdują się na tutaj.

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest MIKO Klaudia Getka-Dominiak, ul. Bajana 21/8, 01-904 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. NIP 5251054289, REGON 145957620

Czy podanie Danych Osobowych jest obowiązkowe?

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności sklepu m.in. do złożenia zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta, zapisania się do Newslettera lub skorzystania z formularzy.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest w Sklepie internetowym (dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy są oznaczone). Niepodanie Danych Osobowych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi nam ich świadczenie.

Jakie Dane Osobowe gromadzimy?

Administrator przechowuje i przetwarza następujące Dane Osobowe Klientów korzystających ze Sklepu internetowego podane w formularzu przy rejestracji Konta lub przy składaniu Zamówień:

1. Imię i nazwisko,
2. Adres zamieszkania i adres dostawy, o ile jest inny [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj],
3. Adres poczty elektronicznej,
4. Numer telefonu kontaktowego,
5. W przypadku firm dane firmy [nazwa, adres siedziby, numer NIP, numer REGON].

W przypadku wybrania opcji rejestracji Konta w Sklepie, po zalogowaniu się do systemu Klient ma możliwość edycji podanych Danych Osobowych.

Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Gromadzone dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów współpracujących wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych i usługowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji. 

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, faksu, poczty e-mail itp.) pomiędzy Sklepem a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.

Każdemu Klientowi gwarantujemy prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, a także możliwość skreślenia z listy klientów. Zobowiązujemy się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia.

Newsletter

Wyrażenie zgody podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów uprawnia sklep Groshki.pl do okresowego wysyłania użytkownikom serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w dziale „Kontakt”.
Zmiany polityki prywatności są dokonywane poprzez opublikowanie nowych zasad polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w dziale „Kontakt” lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@groshki.pl w temacie podając „Ochrona danych osobowych”.

Zmiany Polityki prywatności są dokonywane poprzez opublikowanie nowych zasad Polityki prywatności na tej stronie.