Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików Cookies w celu dostosowania do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych zgodnie z Polityką Prywatności.

Informacje ogólne

 1. Sklep działający pod adresem www.groshki.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w zamówieniu warunków i kosztów dostawy.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Klientem, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 3. Właścicielem Sklepu internetowego www.groshki.pl jest firma „MIKO” Klaudia Getka-Dominiak (działalność zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki – pod adresem 01-904 Warszawa, ul. Bajana 21/8, NIP 5251054289,REGON 145957620).

Oferta

 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.
 2. Wszystkie oferowane towary pochodzą od renomowanych producentów, są fabrycznie nowe, wolne od wad.
 3. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy towarze w chwili składania zamówienia.
 4. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
 5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.
 6. Prezentowane na stronach Sklepu nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych.
 7. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie (zdjęcia, teksty, materiały graficzne) stanowią własność firmy „MIKO” Klaudia Getka-Dominiak, producentów lub firm współpracujących. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione.

Realizacja zamówień

 1. Warunkiem dokonania zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu.
 2. Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może anulować całe zamówienie, wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub na wydłużenie czasu realizacji.
 3. Zamówienia złożone po godz. 17.00 oraz w soboty, niedziele i święta realizowane będą od rana następnego dnia roboczego.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  1. odmowy realizacji zamówienia, które zawierać będzie niekompletne dane, w szczególności takie, które są niezbędne do potwierdzenia i prawidłowej realizacji zamówienia,
  2. odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości.
 6. Zmiany w zamówieniu Klient może wprowadzić wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji. Zamówienie wysłane nie może zostać anulowane; w uzasadnionych przypadkach Sklep może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane do Klienta.
 7. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz realizuje wysyłki do krajów UE.

Płatności, dostawa

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
  2. kartą kredytową lub e-przelewem. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  3. gotówką lub kartą u kuriera przy odbiorze przesyłki (dot. wyłącznie przesyłki kurierskiej DPD “za pobraniem”).
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu, a w przypadku wybrania opcji “za pobraniem” po złożeniu zamówienia.
 3. Zakupiony towar wysyłamy maksymalnie w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.
 4. Na terenie Polski dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy InPost lub firmy kurierskiej DPD. Dostawa Pocztą Polską i do paczkomatu InPost następuje zazwyczaj w ciągu 1-2 dni. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1 dnia roboczego po wysyłce z naszego magazynu.
 5. Koszty transportu ponosi Klient. Standardowe koszty przesyłki na terenie Polski wynoszą:
  1. 9 zł - przesyłka do paczkomatu InPost
  2. 11 zł – paczka priorytetowa Poczty Polskiej opłacona z góry
  3. 16 zł – przesyłka kurierska DPD opłacona z góry
  4. 24 zł – przesyłka kurierska DPD “za pobraniem”
 6. Dostawa do krajów UE odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dostawa do krajów UE trwa ok. 5-14 dni roboczych. Koszt transportu ponosi Klient. Koszt przesyłki zagranicznej do krajów UE wynosi:
  1. 55 zł – paczka ekonomiczna Poczty Polskiej opłacona z góry
 7. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku faktury VAT wymagane jest zaznaczenie takiej opcji przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz podanie wymaganych danych (w przypadku firm konieczne jest podanie numeru NIP). Dokonując zakupu w Sklepie i wymagając wystawienia faktury VAT Klient automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia faktury bez podpisu.
 8. Zamówienia (za wyjątkiem opcji “za pobraniem”), które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sklepem strony postanowią inaczej.

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane na adres: MIKO Klaudia Getka-Dominiak, ul. Bajana 21/8 01-904 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@groshki.pl).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie (bez żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych).
 7. Sklep ma prawo wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.
 8. Zakupiony towar wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) należy odesłać na adres: MIKO Klaudia Getka-Dominiak, ul. Bajana 21/8 01-904 Warszawa, z dopiskiem “zwrot”.
 9. Zwracany towar powinien być odesłany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy kupna.
 10. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 11. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 13. W przypadku wymiany produktu sugerujemy wcześniejszy kontakt ze Sklepem, w celu uzgodnienia szczegółów (rezerwacja innego rozmiaru, uzgodnienie warunków wymiany na inny model); jeśli Klient zdecyduje się odesłać towar bezpośrednio, rekomendujemy dołączenie do przesyłki wypełnionego i podpisanegoformularza odstąpienia od umowy oraz dowodu zakupu (paragon lub faktura).
 14. Wymieniany towar należy odesłać na adres: MIKO Klaudia Getka-Dominiak, ul. Bajana 21/8, 01-904 Warszawa, z dopiskiem “wymiana”.
 15. Koszt odesłania do Sklepu towaru na wymianę ponosi Klient.
 16. W przypadku wymiany towaru na inny, przesyłka z nowym, wymienionym towarem zostanie wysłana na koszt Sklepu.

Reklamacja

 1. Sklep odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adreskontakt@groshki.pl.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. W przypadku wykrycia wady, towar powinien zostać odesłany na adres Sklepu na koszt Klienta z dopiskiem „Reklamacja”. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę).
 5. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci Klientowi cenę towaru brutto lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sklep.

Reklamacja związana ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MIKO Klaudia Getka-Dominiak, ul. Bajana 21/8, 01-904 Warszawa, mailowo na adres: kontakt@groshki.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie kontakt.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu groshki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia.
 2. Opinie i pytania dotyczące prezentacji produktów i realizacji zamówień można kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@groshki.pl.
 3. Sklep internetowy Groshki dostępny pod adresem www.groshki.pl został pomyślnie sprawdzony i przestrzega kryteria jakości Trusted Shops, które można pobrać na stronie www.trustedshops.pl.